Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1117/UBND-KGVX
Ngày ban hành
13/03/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác