Thông tin văn bản

Số ký hiệu
13/TTr-UBND
Ngày ban hành
07/03/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác