Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (138) Quyết định QPPL (292) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1991)
Tờ trình (591) Quyết định UBND (2449) Chỉ thị (120) Báo cáo (1493)
Văn bản khác (1097) Quyết định Chủ tịch (14222) Công văn (31009)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3763/UBND-NC 23/06/2017 V/v tham mưu UBND tỉnh bài tham luận tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên hoatoc
3762/UBND-NNTN 23/06/2017 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị góp ý Đề án khai thác viễn dương hoatoc
3761/UBND-TH 23/06/2017 V/v chuẩn bị báo cáo làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh
130/BC-UBND 23/06/2017 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý II năm 2017 và đánh giá kết quả 01 năm thực hiện hoatoc
3759/UBND-TH 22/06/2017 V/v tham dự Hội thảo hợp tác và công bố dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ hoatoc
3758/UBND-KT 22/06/2017 V/v khẩn trương rà soát về Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh hoatoc
3757/UBND-KT 22/06/2017 V/v khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao hoatoc
3756/UBND-KT 22/06/2017 V/v đề nghị điều chỉnh tên và bổ sung đối tượng áp dụng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017 hoatoc
3755/UBND-KT 22/06/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hoatoc
3754/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v tạm hoãn 02 nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2017)
3750/UBND-NC 22/06/2017 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, số 64-KL/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW hoatoc
3743/KH-UBND 22/06/2017 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh thường xuyên từ năm 2016 đến năm 2018
3736/UBND-TH 22/06/2017 V/v tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2017 hoatoc
3735/UBND-KT 22/06/2017 V/v bố trí vốn trả nợ công trình hoàn thành hoatoc
3734/UBND-NC 22/06/2017 V/v tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 hoatoc
3733/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v ủy quyền làm việc với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
3732/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v xin ý kiến về dự án Khu dân cư Mỹ Khê
3731/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v xin ý kiến về dự án Khu dân cư Tăng Long
3730/UBND-NC 22/06/2017 V/v liên quan đến nội dung khởi kiện vụ án hành chính của bà Trương Thị Điệp hoatoc
3729/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v bổ sung dự án Thủy điện Nước Long vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi
3728/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Phổ Phong, huyện Đức Phổ
3727/UBND-CNXD 22/06/2017 Về việc rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khu du lịch dịch vụ, khu đô thị, khu dân cư chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
3725/UBND-KT 22/06/2017 V/v giải quyết kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg (đợt 1, năm 2016)
3724/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
3723/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc sản hành tỏi Lý Sơn
3722/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v công tác bồi thường, GPMB dự án đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2)
3721/UBND-CNXD 22/06/2017 V/v bồi thường, giải phóng mặt bằng hành lang đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn
3720/UBND-NC 22/06/2017 V/v xét chuyển Đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thành công chức cấp huyện đối với bà Đặng Thị Quý
3719/UBND-NC 22/06/2017 V/v xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển
3718/UBND-NC 22/06/2017 V/v đề nghị xét xử sơ thẩm vắng mặt