Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (121) Quyết định QPPL (268) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1933)
Tờ trình (556) Quyết định UBND (2327) Chỉ thị (119) Báo cáo (1463)
Văn bản khác (1027) Quyết định Chủ tịch (13870) Công văn (29864)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
793/QĐ-UBND 27/04/2017 Về việc phê duyệt phần vốn góp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vào Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện Dự án đầu tư Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
791/QĐ-UBND 27/04/2017 Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị tỉnh
316/QĐ-UBND 27/04/2017 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản bãi cát Tổ 6, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi” (Trữ lượng tính đến tháng 3 năm 2017)
315/QĐ-UBND 27/04/2017 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn – Quảng Ngãi thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn
314/QĐ-UBND 27/04/2017 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện hạng mục Mở rộng nút giao thông tại Km2+170 thuộc dự án Thành phần 2, đoạn Bình Long – Cảng Dung Quất tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn
2453/UBND-KT 27/04/2017 V/v kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước
2452/UBND-KT 27/04/2017 V/v trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị số 14/CT-TTg
2451/UBND-CNXD 27/04/2017 V/v nghiên cứu ý kiến đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2450/UBND-KT 27/04/2017 V/v khẩn trương rà soát bổ sung nội dung liên quan đến phân bổ kinh phí mua sắm, cải tạo và nâng cấp, sửa chữa tài sản năm 2017 hoatoc
2449/UBND-NC 27/04/2017 V/v liên quan đến việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
2448/UBND-KT 27/04/2017 V/v kinh phí tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và Hội thảo khởi nghiệp
2447/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v tham mưu việc chuyển giao Dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh
2446/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
2445/UBND-NC 27/04/2017 V/v tham mưu xử lý nội dung kiến nghị của UBND huyện Nghĩa Hành liên quan đến việc thực hiện các Kết luận thanh tra
2444/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v tham gia góp ý phương án XHH một số hạng mục thuộc Dự án Trung tâm hoạt động thanh Thiếu niên Quảng Ngãi hoatoc
2443/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v hỗ trợ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để xây dựng cơ sở vật chất trường học huyện Mộ Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
2442/UBND-TH 27/04/2017 V/v báo cáo kết quả rà soát dự án bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chưa đủ so với tổng mức đầu tư hoatoc
2441/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v tổ chức thẩm định Đề án Xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
2440/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v báo cáo số liệu các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
2439/UBND-CNXD 27/04/2017 V/v nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đối với báo cáo “Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm khí điện miền Trung”
2438/UBND-NC 27/04/2017 V/v góp ý dự thảo Nghị định
2437/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động liên kết đào tạo thạc sĩ trên địa bàn tỉnh
2436/UBND-CNXD 27/04/2017 V/v lập Quy hoạch phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2435/UBND-CNXD 27/04/2017 V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Tuyến D9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới
2434/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh
2433/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
2432/UBND-NNTN 27/04/2017 V/v chủ trương xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn giai đoạn 2017-2022
2431/UBND-TH 27/04/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017
2430/UBND-KGVX 27/04/2017 V/v khẩn trương cung cấp hồ sơ phục vụ kiểm toán Dự án Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi hoatoc
2429/UBND-NNTN 27/04/2017 V/v báo cáo thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất hoatoc