Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (155) Quyết định QPPL (299) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (2061)
Tờ trình (622) Quyết định UBND (2583) Chỉ thị (121) Báo cáo (1538)
Văn bản khác (1129) Quyết định Chủ tịch (14579) Công văn (32241)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5165/UBND-NNTN 23/08/2017 V/v ủy quyền dự họp thống nhất văn kiện dự án xin tài trợ từ Quỹ Khí hậu xanh - GCF hoatoc
5163/UBND-NNTN 23/08/2017 V/v thống nhất nội dung giải trình của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
5162/UBND-NNTN 23/08/2017 V/v rà soát, bổ sung hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho người dân xây dựng nhà ở đối với dự án: Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An
5161/UBND-KT 23/08/2017 V/v đề xuất mức hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hoatoc
5158/UBND-CNXD 23/08/2017 V/v mời dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoatoc
5156/UBND-NNTN 23/08/2017 V/v bổ sung quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Trung Thành Long tại Phường Trương Quang Trọng
5151/UBND-NNTN 23/08/2017 V/v tham gia góp ý Văn kiện dự án do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ hoatoc
5150/UBND-NC 23/08/2017 V/v góp ý, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện Chỉ số cải cách hành chính hoatoc
587/QĐ-UBND 22/08/2017 Về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
586/QĐ-UBND 22/08/2017 Về việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ sung kinh phí có mục tiêu đối với các huyện, thành phố
5148/UBND-TH 22/08/2017 V/v xin ý kiến sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 và ứng trước dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách
5147/UBND-NC 22/08/2017 V/v hiệp y đề nghị khen thưởng
5145/UBND-NNTN 22/08/2017 V/v tham dự và đưa tin Hội nghị hoatoc
5144/UBND-NC 22/08/2017 V/v tham mưu tổ chức Đoàn nghiên cứu mô hình kiến trúc và quy hoạch du lịch tại Indonesia hoatoc
5142/UBND-KT 22/08/2017 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo đề cương xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN và thuế tài nguyên hoatoc
5141/UBND-KT 22/08/2017 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoatoc
5138/UBND-KT 22/08/2017 V/v khẩn trương làm việc với Bộ, ngành Trung ương để đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn các dự án định canh định cư trên địa bàn tỉnh hoatoc
5137/UBND-NC 22/08/2017 V/v góp ý dự thảo Nghị định hoatoc
5135/UBND-NC 22/08/2017 V/v đề nghị xét xử sơ thẩm vắng mặt và yêu cầu người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh trong vụ kiện hành chính hoatoc
5134/UBND-NC 22/08/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng hoatoc
5132/UBND-KGVX 22/08/2017 V/v kinh phí hoạt động của Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi
5130/UBND-CNXD 22/08/2017 V/v địa điểm, ranh giới, diện tích khảo sát lập quy hoạch và đầu tư dự án Khu dân cư Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn
5129/UBND-NC 22/08/2017 V/v xem xét xử lý nội dung đơn
5128/UBND-CNXD 22/08/2017 V/v sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng
5127/UBND-CNXD 22/08/2017 V/v sử dụng một số lô đất tại khu dân cư Đồng Miểu để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)
5126/UBND-CNXD 22/08/2017 V/v xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa
5119/UBND-NNTN 22/08/2017 V/v tập trung giải quyết đơn của ông Huỳnh Công Anh liên quan dự án Khu dân cư Yên Phú, thành phố Quảng Ngãi
5116/UBND-NNTN 22/08/2017 V/v đính chính tọa độ điểm biên hoạt động trong hành lang bảo vệ đê kè Hòa Hà để xây dựng hạng mục nhà hàng trên sông thuộc dự án: Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa
5114/UBND-KGVX 22/08/2017 V/v triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế
5112/UBND-KT 22/08/2017 V/v điều chuyển kinh phí tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa năm 2017 tại Quảng Ngãi