Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (71) Quyết định QPPL (234) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1734)
Tờ trình (412) Quyết định UBND (1854) Chỉ thị (109) Báo cáo (1336)
Văn bản khác (925) Quyết định Chủ tịch (12478) Công văn (26208)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6098/UBND-TH 27/10/2016 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đến ngày 25/10/2016 hoatoc
6097/UBND-KT 27/10/2016 V/v giải quyết các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
6096/UBND-CNXD 27/10/2016 V/v kiểm tra, rà soát đối với dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Dung Quất mở rộng
6095/UBND-TH 27/10/2016 V/v đánh giá hiệu quả quản lý , sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài hoatoc
6094/UBND-TH 27/10/2016 V/v Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQVN tỉnh
6093/UBND-NC 27/10/2016 V/v sắp xếp, kiện toàn các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố hoatoc
6092/UBND-TH 27/10/2016 V/v dự họp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh hoatoc
6091/UBND-NC 27/10/2016 V/v hiệp y khen thưởng
6090/UBND-NNTN 27/10/2016 V/v thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục đầu tư khu quy tập mồ mả tại xã Tịnh Kỳ phục vụ việc di dời mồ mả các dự án
6089/UBND-NNTN 27/10/2016 V/v góp ý Dự thảo Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
6088/UBND-KT 27/10/2016 V/v tham dự Hội thảo Quốc tế về Biển Đồng lần thứ 8 tại TP. Nha Trang
6087/UBND-KT 27/10/2016 V/v triển khai thực hiện các chính sách, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh hoatoc
6086/UBND-KT 27/10/2016 V/v phương án sử dụng nhà, đất của Công ty Phát hành sách và Văn hóa tổng hợp Quảng Ngãi
580/QĐ-UBND 27/10/2016 Về việc hủy bỏ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
579/QĐ-UBND 27/10/2016 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi để xây dựng công trình: Đường bờ Nam sông Trà Khúc (từ cầu Trà Khúc II đến giáp đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh), đoạn qua xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi
578/QĐ-UBND 27/10/2016 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Sơn Hà để xây dựng công trình Tuyến đường Sơn Thượng - Sơn Tinh, huyện Sơn Hà tại xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà
299/TB-UBND 27/10/2016 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các khó khăn vướng mắc của ngành
298/TB-UBND 27/10/2016 Về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Nghĩa địa đồi ông Luyến tại xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh
2044/QĐ-UBND 27/10/2016 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các hạng mục công trình bổ sung thuộc dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu Sông Thoa
2043/QĐ-UBND 27/10/2016 Về việc phê duyệt triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2016 (đợt 2)
193/BC-UBND 27/10/2016 Kết quả rà soát pháp luật để đảm bảo thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
132/TTr-UBND 27/10/2016 Bổ sung một số nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
01/QĐ-BCĐ 27/10/2016 Về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
6079/UBND-CNXD 26/10/2016 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu du lịch, dịch vụ và khu đô thị trên địa bàn tỉnh hoatoc
6078/UBND-NNTN 26/10/2016 V/v kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản năm 2015
6077/UBND-TH 26/10/2016 V/v báo cáo kết quả thu hồi hoàn trả số vốn TPCP năm 2014 theo kết quả kiểm toán
6076/UBND-NC 26/10/2016 V/v xin ý kiến việc cắt giảm 50% biên chế đối với ngành y tế và ngành giáo dục khi thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật
6075/UBND-NC 26/10/2016 V/v tham mưu việc thu hồi số tiền chi sai mục đích nộp ngân sách nhà nước
6074/UBND-CNXD 26/10/2016 V/v cho ý kiến việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút giao Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi
6073/UBND-CNXD 26/10/2016 V/v tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau khi dừng các hoạt động sản xuất vì gây ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú