Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định QPPL (96) Chỉ thị QPPL (17) Thông báo (1008) Tờ trình (121)
Quyết định UBND (699) Chỉ thị (76) Báo cáo (743) Văn bản khác (200)
Quyết định Chủ tịch (7299) Công văn (12572)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3842/UBND-NNTN 29/08/2014 V/v thẩm định vốn và nguồn vốn thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ hoatoc
3839/UBND-NC 29/08/2014 V/v liên quan đến tài sản kê biên của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh hoatoc
3823/UBND-VX 29/08/2014 V/v viện trợ vốn ODA Hàn Quốc cho dự án "Công trình nước sạch huyện Lý Sơn" của tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
3822/UBND-ĐNMN 29/08/2014 V/v tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV-2014
3821/UBND-ĐNMN 29/08/2014 V/v tiếp nhận bổ sung 30 lưu học sinh tỉnh Champasak, Lào
3820/UBND-ĐNMN 29/08/2014 V/v sử dụng kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình 30a/CP để thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng
3819/UBND-CNXD 29/08/2014 V/v kiểm tra, xử lý thông tin đăng tải trên Báo Tuổi trẻ và bảo đảm TTATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9 và khai giảng năm học mới 2014 - 2015 hoatoc
235/TB-UBND 29/08/2014 Kết luận của đồng chí Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn I
1231/QĐ-UBND 29/08/2014 Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi
1230/QĐ-UBND 29/08/2014 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
91/TTr-UBND 28/08/2014 Về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cá nhân thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ V
42/2014/QĐ-UBND 28/08/2014 Ban hành Qui định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
41/2014/QĐ-UBND 28/08/2014 Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3816/UBND-KTTH 28/08/2014 V/v thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Dự án 513
3815/UBND-KTTH 28/08/2014 V/v tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu
3814/UBND-CNXD 28/08/2014 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch để xây dựng trường Mầm non công lập Quảng Phú, phường Quảng Phú
3813/UBND-NNTN 28/08/2014 V/v góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật hoatoc
3812/UBND-CNXD 28/08/2014 V/v Kế hoạch làm việc với các Bộ, ngành Trung ương năm 2014 của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất năm 2014
3811/UBND-VX 28/08/2014 V/v chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài
3810/UBND-VX 28/08/2014 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ
3809/UBND-VX 28/08/2014 V/v tham mưu việc chuyển đổi chủ đầu tư DA Trường CĐN Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi
3808/UBND-KTTH 28/08/2014 V/v xem xét đề nghị của Công ty TNHH Tân Hải
3807/UBND-NNTN 28/08/2014 V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh
3806/UBND-NNTN 28/08/2014 V/v thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị triển khai đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
3805/UBND-NNTN 28/08/2014 V/v thực hiện dự án Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
3804/UBND-NNTN 28/08/2014 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
3803/UBND-CNXD 28/08/2014 V/v chủ trương hỗ trợ chi phí nạo vét luồng cảng DoosanVina bằng việc đầu tư dự án trong hàng rào Dự án Nhà máy công nghiệp nặng Doosan
3802/UBND-CNXD 28/08/2014 V/v xem xét miễn thu phí vệ sinh môi trường của các hộ dân trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất năm 2014 đến năm 2018
3801/UBND-VX 28/08/2014 V/v Trường CĐN Kỹ thuật công nghệ Dung Quất xin bổ sung nhiệm vụ dạy bổ túc văn hóa trung học phổ thông
3800/UBND-VX 28/08/2014 V/v giải quyết kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ năm 2011-7/2014