Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định QPPL (152) Chỉ thị QPPL (17) Thông báo (1327) Tờ trình (227)
Quyết định UBND (1072) Chỉ thị (90) Báo cáo (980) Văn bản khác (559)
Quyết định Chủ tịch (9402) Công văn (18131)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
83/TTr-UBND 28/07/2015 Xin chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ba Tơ và huyện Sơn Hà để tái lập huyện Sông Hrê thuộc tỉnh Quảng Ngãi
3787/UBND-NC 28/07/2015 V/v thực hiện thủ tục hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế hoatoc
3784/UBND-NC 28/07/2015 V/v xin phép vắng mặt và giao nhiệm vụ tham dự Hội nghị tại tỉnh Phú Yên hoatoc
3782/UBND-CNXD 28/07/2015 V/v dự thảo Thỏa thuận Hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen hoatoc
3780/UBND-VX 28/07/2015 V/v trồng cây tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
3779/UBND-VX 28/07/2015 V/v bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực khảo sát, thăm dò di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển Vũng Tàu thuộc xã Bình Châu, Bình Phú, huyện Bình Sơn hoatoc
3778/UBND-VX 28/07/2015 V/v kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH, người cao tuổi, người khuyết tật từ năm 2012-2015
3777/UBND-VX 28/07/2015 V/v kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ngãi năm 2015
3776/UBND-NC 28/07/2015 V/v tham mưu xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thụy Lành
3775/UBND-NNTN 28/07/2015 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở tại thành phố Quảng Ngãi cho cán bộ được điều động công tác thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
3774/UBND-NC 28/07/2015 V/v rà soát, đánh giá hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập hoatoc
3773/UBND-KTTH 28/07/2015 V/v tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
3772/UBND-NNTN 28/07/2015 V/v khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ huyện Lý Sơn
3771/UBND-VX 28/07/2015 V/v góp ý dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin
3770/UBND-VX 28/07/2015 V/v giải quyết các đề xuất và kiến nghị của Trường THPT chuyên Lê Khiết
3769/UBND-VX 28/07/2015 V/v bổ sung hồ sơ về chế độ hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức, viên chức của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
3768/UBND-NNTN 28/07/2015 V/v triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 106/BC-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh
3767/UBND-NNTN 28/07/2015 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hợp tác xã
3766/UBND-NNTN 28/07/2015 V/v hoàn chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
3765/UBND-NC 28/07/2015 V/v tham mưu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
3764/UBND-NC 28/07/2015 V/v tham mưu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
3762/UBND-NC 28/07/2015 V/v xử lý nội dung liên quan đến khiếu nại của ông Nguyễn Đình Hảo
3761/UBND-TCD 28/07/2015 V/v tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Tấn Lanh
3760/UBND-TCD 28/07/2015 V/v xem xét, xử lý đơn của các ông: Phạm Hảo, Phạm Mười
3758/UBND-CNXD 28/07/2015 V/v đề nghị giải quyết đối với kiểm toán dự án Hệ thống xử lý nước thải KCN Quảng Phú
3757/UBND-CNXD 28/07/2015 V/v đầu tư giai đoạn 1 dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê
3756/UBND-CNXD 28/07/2015 V/v giá cước vận chuyển đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Lý Sơn
3755/UBND-CNXD 28/07/2015 V/v ủy quyền thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, GPMB di dời Bến xe khách tại số 26, đường Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi
3754/UBND-CNXD 28/07/2015 V/v triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
3753/UBND-NNTN 28/07/2015 V/v quản lý, sử dụng đất của Trung tâm giống mía thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành