Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (60) Quyết định QPPL (222) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1661)
Tờ trình (387) Quyết định UBND (1703) Chỉ thị (109) Báo cáo (1308)
Văn bản khác (882) Quyết định Chủ tịch (12082) Công văn (25030)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4810/UBND-CNXD 31/08/2016 V/v xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án khu đô thị mới Phú Mỹ hoatoc
4809/UBND-NNTN 31/08/2016 V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó thiên tai hoatoc
4808/UBND-NNTN 31/08/2016 V/v tập trung phòng, chống và dập dịch cúm gia cầm tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh hoatoc
4794/UBND-NC 31/08/2016 V/v xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển
4791/UBND-KTTH 31/08/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
4790/UBND-KTTH 31/08/2016 V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Chính phủ phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2017
4789/UBND-NC 31/08/2016 V/v xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển
4788/UBND-KGVX 31/08/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản
4786/UBND-KTTH 31/08/2016 V/v thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2016
4784/UBND-NC 31/08/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoatoc
4783/UBND-NC 31/08/2016 V/v góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
4782/UBND-ĐNMN 31/08/2016 V/v thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc
4781/UBND-NC 31/08/2016 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
4780/UBND-ĐNMN 31/08/2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
4779/UBND-ĐNMN 31/08/2016 V/v xử lý khó khăn trong thực hiện chương trình định canh, định cư
4778/UBND-NC 31/08/2016 V/v báo cáo kết quả sử dụng và nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án 513 hoatoc
4777/UBND-KTTH 31/08/2016 V/v xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri hoatoc
4776/UBND-ĐNMN 30/08/2016 V/v liên quan đến việc di dời chợ Đức Phổ (cũ) hoatoc
4775/UBND-ĐNMN 30/08/2016 V/v xem xét, giải quyết nội dung đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ tiểu thương đang buôn bán tại chợ tạm Quảng Ngãi
4774/UBND-KTTH 30/08/2016 V/v hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án
4773/UBND-KTTH 30/08/2016 V/v hỗ trợ ngân sách tỉnh để thực hiện dự án Công viên cây xanh thị trấn Đức Phổ và dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành
4772/UBND-CNXD 30/08/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nguồn điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết hoatoc
4770/UBND-NNTN 30/08/2016 V/v cung cấp thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh hoatoc
4769/UBND-KGVX 30/08/2016 V/v giải trình việc bổ sung nguồn vốn để xây dựng mới các phòng học mầm non trong Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cho huyện Sơn Tây
4768/UBND-CNXD 30/08/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực
4767/UBND-ĐNMN 30/08/2016 V/v đôn đốc nguồn thu Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
4766/UBND-ĐNMN 30/08/2016 V/v khẩn trương báo cáo tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001-2015 hoatoc
4765/UBND-KTTH 30/08/2016 V/v tiếp nhận trụ sở làm việc (cũ) Chi cục Thuế huyện Đức Phổ hoatoc
4764/UBND-CNXD 30/08/2016 V/v xử lý một số nội dung tại Dự án Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1A hoatoc
4763/UBND-NC 30/08/2016 V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ