Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản khác (1) Quyết định QPPL (111) Chỉ thị QPPL (17) Thông báo (1097)
Tờ trình (142) Quyết định UBND (775) Chỉ thị (81) Báo cáo (832)
Văn bản khác (271) Quyết định Chủ tịch (7900) Công văn (14104)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5529/UBND-NC 27/11/2014 V/v xử lý nội dung liên quan đến khiếu nại của Bùi Thị Mậu, ông Phan Văn Hậu
5528/UBND-NNTN 27/11/2014 V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh
5527/UBND-NC 27/11/2014 V/v chỉ đạo xử l‎ý nội dung liên quan việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Chánh
5526/UBND-CNXD 27/11/2014 V/v đầu tư theo hình thức BT
5525/UBND-CNXD 27/11/2014 V/v phối hợp trong việc xây dựng cầu treo dân sinh trên địa bàn
5524/UBND-NC 27/11/2014 V/v tham mưu giải quyết nội dung đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 5
5523/UBND-NC 27/11/2014 V/v bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Bình Sơn
5522/UBND-NC 27/11/2014 Về việc chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển
5521/UBND-KTTH 27/11/2014 Về việc đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010
5520/UBND-ĐNMN 27/11/2014 V/v thay đổi thời gian chuyến thăm Quảng Ngãi của Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, Lào
5519/UBND-ĐNMN 27/11/2014 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công Thương
5518/UBND-ĐNMN 27/11/2014 V/v xây dựng kế hoạch đón tiếp đoàn công tác của Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, Lào
5517/UBND-ĐNMN 27/11/2014 Về kế hoạch tổ chức Đoàn Đại biểu của tỉnh đi thăm và làm việc tại Champasak và Attapeu, CHDCND Lào
5516/UBND-ĐNMN 27/11/2014 V/v xây dựng các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015
5515/UBND-NNTN 27/11/2014 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014 hoatoc
337/TB-UBND 27/11/2014 Về việc tham gia kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà và đất tại huyện Bình Sơn hoatoc
1890/QĐ-UBND 27/11/2014 Về việc tạm ứng kinh phí cho UBND thành phố Quảng Ngãi để thực hiện nhiệm vụ chi cải cách tiền lương sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2014
1887/QĐ-UBND 27/11/2014 Về việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2014 đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh để chi hỗ trợ trực tiếp cho Ban liên lạc truyền thống học viên Trường sỹ quan lục quân 1 thời kỳ chống Mỹ tại Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt và thăm chiến trường xưa
5509/UBND-KTTH 26/11/2014 Về một số công việc cần triển khai để phát triển huyện đảo Lý Sơn
5507/UBND-NC 26/11/2014 V/v phê duyệt Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2015
5506/UBND-VX 26/11/2014 V/v tạo điều kiện tổ chức giao lưu văn nghệ
5505/UBND-KTTH 26/11/2014 V/v xin ý kiến việc bổ sung danh mục và vốn chuẩn bị đầu tư năm 2014 dự án Nhà máy Doosan
5503/UBND-KTTH 26/11/2014 V/v rà soát việc bố trí kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đọan 2014-2016 và dự kiến phân bổ KH vốn TPCP năm 2015 hoatoc
5502/UBND-KTTH 26/11/2014 V/v bổ sung danh mục, phân khai và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2014 hoatoc
5501/UBND-VX 26/11/2014 V/v báo cáo tình hình bố trí công tác cho sinh viên hệ cử tuyển đã tốt nghiệp hoatoc
5499/UBND-VX 26/11/2014 V/v chủ trương tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Nam
5498/UBND-NNTN 26/11/2014 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
5497/UBND-NC 26/11/2014 V/v khẩn trương xử lý các nội dung liên quan đến vụ việc của ông Lê Mẫn Kịch hoatoc
5496/UBND-NC 26/11/2014 V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về Quản lý nhà nước đối với thanh niên năm 2015
5495/UBND-CNXD 26/11/2014 V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất phục vụ KCN VSIP Quảng Ngãi