Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định QPPL (93) Chỉ thị QPPL (17) Thông báo (985) Tờ trình (114)
Quyết định UBND (675) Chỉ thị (76) Báo cáo (725) Văn bản khác (185)
Quyết định Chủ tịch (7163) Công văn (12073)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3293/UBND-NNTN 30/07/2014 V/v đầu tư xây dựng điểm tái định cư Cà Tu để di dời khẩn cấp 20 hộ dân ở khu dân cư xóm Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà hoatoc
3285/UBND-ĐNMN 30/07/2014 V/v Trưởng Đại diện của KOICA tại Việt Nam đến Quảng Ngãi hoatoc
3284/UBND-CNXD 30/07/2014 V/v thu tiền của các hộ dân thị trấn La Hà khi di dời đường ống dẫn nước chính hoatoc
3283/UBND-VX 30/07/2014 V/v lựa chọn dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
3282/UBND-NNTN 30/07/2014 V/v tham gia Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Đông Bắc năm 2014
3281/UBND-NC 30/07/2014 V/v chỉ định cơ sở nuôi dưỡng được giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có có yếu tố nước ngoài
3280/UBND-NC 30/07/2014 Về việc báo cáo số lượng công chức, viên chức, người quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác
3278/UBND-NC 30/07/2014 V/v thực hiện Công văn số 5279/BCĐ-VP ngày 19/7/2014 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
3276/KH-UBND 30/07/2014 Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh"
3275/UBND-KTTH 30/07/2014 V/v triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2014
3274/UBND-KTTH 30/07/2014 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng thể phát triển các ngành kinh tế biển theo quy định tại Điều 43 Luật biển Việt Nam
3273/UBND-VX 30/07/2014 V/v triển khai thực hiện dự án Giảm thiểu rủi ro thảm họa khu vực đô thị
3272/UBND-VX 30/07/2014 V/v chuẩn bị báo cáo để làm việc với Đoàn kiểm tra TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2014
3271/UBND-VX 30/07/2014 V/v chủ động phòng, chống bão lũ, khắc phục thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra
3270/UBND-VX 30/07/2014 V/v tham mưu chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
3268/UBND-VX 30/07/2014 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý chất thải trong các cơ sở y tế
3267/UBND-VX 30/07/2014 V/v thành lập Quỹ Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ngãi
3266/UBND-VX 30/07/2014 V/v tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
3265/UBND-VX 30/07/2014 V/v triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
3264/UBND-VX 30/07/2014 V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
3263/UBND-CNXD 30/07/2014 V/v mời dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 31/7/2014 hoatoc
3262/UBND-KTTH 30/07/2014 V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách thu tiền thuê đất của các nông, lâm trường hoatoc
21/QĐ-XPHC 30/07/2014 Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Hòa, địa chỉ 49 Bùi Thị Xuân, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm
158/BC-UBND 30/07/2014 Tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Cựu Chiến binh
1070/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh Quảng Ngãi
1069/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học trang bị cho các trường Mầm non năm 2014 trên địa bàn tỉnh
1068/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị và đồ dùng dạy học cho bậc mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ
1067/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1066/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi và thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
1065/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2013