Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (32) Quyết định QPPL (214) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1613)
Tờ trình (364) Quyết định UBND (1636) Chỉ thị (109) Báo cáo (1287)
Văn bản khác (856) Quyết định Chủ tịch (11855) Công văn (24325)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4009/UBND-NNTN 26/07/2016 V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện
4008/UBND-NNTN 26/07/2016 V/v thi công công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
4005/UBND-KTTH 26/07/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016-2020 hoatoc
4004/UBND-KTTH 26/07/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao hoatoc
4003/UBND-NNTN 26/07/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
4002/UBND-NC 26/07/2016 V/v kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ hoatoc
4001/UBND-NNTN 26/07/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 hoatoc
4000/UBND-NNTN 26/07/2016 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hoatoc
34/2016/QĐ-UBND 26/07/2016 Ban hành hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
133/BC-UBND 26/07/2016 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và một số nội dung kiến nghị tại buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành tại Quảng Ngãi hoatoc
80/TTr-UBND 25/07/2016 Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn I) (Rà soát theo phương án phân bổ được hướng dẫn tại Công văn số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoatoc
79/TTr-UBND 25/07/2016 Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn
78/TTr-UBND 25/07/2016 Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường Ba Tơ - Ba Trang - Ba Khâm (đoạn Ba Trang - Ba Khâm), huyện Ba Tơ
3999/UBND-KTTH 25/07/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
3998/UBND-KTTH 25/07/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
3997/UBND-ĐNMN 25/07/2016 V/v tổ chức đoàn đi công tác tại Vương quốc Anh
3996/UBND-NNTN 25/07/2016 V/v bổ sung công trình vào danh mục các công trình phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa tỉnh Quảng Ngãi năm 2016
3995/UBND-VX 25/07/2016 V/v giá đất tái định cư tại khu dân cư Yên Phú, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi để phục vụ tái định cư dự án mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết
3994/UBND-CNXD 25/07/2016 V/v đầu tư 3 khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
3993/UBND-KTTH 25/07/2016 V/v phân bổ kinh phí thưởng vượt dự toán đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương với ngân sách địa phương năm 2015
3992/UBND-KTTH 25/07/2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ
3991/UBND-KTTH 25/07/2016 V/v bố trí cơ sở nhà, đất cho UBND thành phố Quảng Ngãi để làm trụ sở làm việc hoatoc
3990/UBND-CNXD 25/07/2016 V/v thực hiện thông báo thu hồi đất tổng thể để thực hiện công tác GPMB dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi
3988/UBND-NC 25/07/2016 V/v bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020
3987/UBND-CNXD 25/07/2016 V/v giá đất tái định cư tại các khu dân cư để giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
3986/UBND-CNXD 25/07/2016 V/v đính chính văn bản
3985/UBND-KGVX 25/07/2016 V/v triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017
3984/UBND-CNXD 25/07/2016 V/v tham gia ý kiến Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030
3983/UBND-NC 25/07/2016 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính hoatoc
3982/UBND-CNXD 25/07/2016 V/v thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Km8 - Km32 hoatoc