Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định QPPL (118) Chỉ thị QPPL (17) Thông báo (1122) Tờ trình (150)
Quyết định UBND (814) Chỉ thị (81) Báo cáo (858) Văn bản khác (279)
Quyết định Chủ tịch (8141) Công văn (14440)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5896/UBND-ĐNMN 19/12/2014 V/v bổ sung vị trí quy hoạch đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Diêm Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ
5895/UBND-ĐNMN 19/12/2014 V/v đánh giá, xếp loại doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2014 và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
5894/UBND-ĐNMN 19/12/2014 V/v dịch chuyển vị trí quy hoạch đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn
5893/UBND-ĐNMN 19/12/2014 Về chỉ định thầu đối với công trình Điện sinh hoạt tổ 4,5,6,7 thôn Sơn, xã Trà Khê, huyện Tây Trà hoatoc
5892/UBND-CNXD 19/12/2014 V/v hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão, lụt
5891/UBND-VX 19/12/2014 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án 704 và 343PN của Chính phủ về công tác tuyên tuyền, giáo dục phẩm chất Phụ nữ Việt Nam và nuôi dạy con tốt
5890/UBND-VX 19/12/2014 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch truyền nhiễm
5889/UBND-CNXD 19/12/2014 V/v rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025
5888/UBND-NNTN 19/12/2014 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg
5887/UBND-NNTN 19/12/2014 V/v báo cáo tổng kết công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5886/UBND-NNTN 19/12/2014 V/v phối hợp trong công tác tuyên truyền về biển đảo
5885/UBND-NNTN 19/12/2014 V/v hoạt động xử lý chất thải tại Bãi rác thải Đồng Nà, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi
5884/UBND-NNTN 19/12/2014 V/v cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn
362/TB-UBND 19/12/2014 Về việc hoãn họp hoatoc
34/QĐ-XPHC 19/12/2014 Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Minh đã có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
316/BC-UBND 19/12/2014 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, dự kiến kế hoạch 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2135/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
2134/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận xã Bình Phước, huyện Bình Sơn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
2133/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
2132/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận xã Sơn Mầu, huyện Sơn Tây đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
2131/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
2130/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận xã Tịnh Hoà, thành phố Quảng Ngãi đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
2129/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
2128/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
2127/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
2126/QĐ-UBND 19/12/2014 Về việc công nhận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
5883/UBND-NNTN 18/12/2014 V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
5881/UBND-NNTN 18/12/2014 V/v tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
5880/UBND-NNTN 18/12/2014 V/v Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 ngành tài nguyên và môi trường
5879/UBND-NNTN 18/12/2014 V/v góp ý dự thảo các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường