Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (86) Quyết định QPPL (240) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1794)
Tờ trình (439) Quyết định UBND (1936) Chỉ thị (113) Báo cáo (1367)
Văn bản khác (946) Quyết định Chủ tịch (12943) Công văn (27175)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7177/UBND-NNTN 09/12/2016 V/v báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường hoatoc
7175/UBND-TH 09/12/2016 V/v khẩn trương rà soát hoàn chỉnh phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 hoatoc
7173/UBND-KGVX 09/12/2016 V/v rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường học
7172/UBND-KT 09/12/2016 V/v triển khai thực hiện và điều chỉnh bổ sung một số nội dung Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh hoatoc
7171/UBND-KT 09/12/2016 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoatoc
7170/UBND-KT 09/12/2016 V/v điều chỉnh một số nội dung tại Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 05/12/2016
7169/UBND-CNXD 09/12/2016 V/v khẩn trương xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn tại đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh hoatoc
7168/UBND-TH 09/12/2016 V/v xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH TW Đảng khóa XII hoatoc
7167/UBND-KGVX 09/12/2016 V/v xin hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Quảng Ngãi
363/TB-UBND 09/12/2016 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi họp đề nghe báo cáo và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Công viên Thiên Bút và khu đô thị sinh Thái Thiên Tân
362/TB-UBND 09/12/2016 Hoãn thời gian họp cho ý kiến về Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 vào ngày 09/12/2016 hoatoc
341/BC-UBND 09/12/2016 Về tình hình thiệt hại và công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả mưa lũ tính riêng đợt từ ngày 06/11 đến ngày 08/12/2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7165/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7164/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v tình hình thực hiện dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
7163/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Vũ về nước mưa chảy tràn gây ngập ướt xưởng sản xuất
7162/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân
7161/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại lô đất ký hiệu DN07 thuộc quy hoạch dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới
7160/UBND-NNTN 08/12/2016 V/v xin ý kiến về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi
7159/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v thực hiện thu dọn mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông và tận thu đá làm vật liệu xây dựng tại Công trình đoạn cuối tuyến Trì Bình - Dung Quất
7158/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v công tác tái định canh, tái định cư phục vụ thực hiện dự án Thủy điện Đakđrinh
7157/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị Vạn Tường
7155/UBND-NC 08/12/2016 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh
7154/UBND-KT 08/12/2016 V/v giải quyết kiến nghị của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 5 theo thẩm quyền
7153/UBND-KT 08/12/2016 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Lý Sơn
7152/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
7151/UBND-CNXD 08/12/2016 V/v báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển nhà ở
7150/UBND-NNTN 08/12/2016 V/v đề nghị hỗ trợ vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc do lũ lụt
7149/UBND-TH 08/12/2016 V/v quy trình, thủ tục xét duyệt kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 do địa phương quản lý
7148/UBND-TH 08/12/2016 V/v thực hiện Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX
7147/UBND-KGVX 08/12/2016 V/v đề nghị phối hợp và hỗ trợ tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển, đảo năm 2017