Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định QPPL (200) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1544) Tờ trình (306)
Quyết định UBND (1481) Chỉ thị (103) Báo cáo (1236) Văn bản khác (812)
Quyết định Chủ tịch (11299) Công văn (22587)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
89/TB-UBND 29/04/2016 Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
88/TB-UBND 29/04/2016 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
748/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn I và giai đoạn IIb dự án đầu tư xây dựng công trình Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong
747/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực ứng phó, phục hồi trước tác động của thiên tai tại các tỉnh miền Trung do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tổ chức Save The Children International (SCI)
746/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc giao ông Võ Văn Thanh quản lý, điều hành Công ty TNHH một thành viên Nông Lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi
745/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc kiện toàn Tổ công tác tham mưu xử lý vướng mắc trong việc thực hiện chuyển giao các khu nhà tập thể thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan tự quản
744/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết vùng muối Sa Huỳnh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030
743/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc (đoạn từ cầu Trà Khúc II đến giáp Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh)
742/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại vị trí 01– mỏ cát Bãi Màu, thôn Đăk Ròng, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
741/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại thôn An Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi
740/QĐ-UBND 29/04/2016 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Chế biến thủy sản Trường Thịnh
739/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc phân khai kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2016 (đợt 1)
738/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 13: Di dời và bổ sung mới hệ thống đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi xây dựng phục vụ GPMB và Kiểm toán thuộc Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi
737/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc ủy quyền tham gia trong suốt quá trình tố tụng đối với vụ kiện hành chính giữa bà Trần Thị Bạch Yến với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
736/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc xếp hạng lại đối với Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi
735/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc xếp hạng lại đối với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Ngãi
734/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc xếp hạng lại đối với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đức Phổ
733/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc xếp hạng lại đối với Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi
732/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc xếp hạng đối với Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
731/QĐ-UBND 29/04/2016 Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh đối với hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi
730/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự
729/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự
728/QĐ-UBND 29/04/2016 Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
726/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc bổ sung danh sách đối tượng tinh giản biên chế năm 2016 của UBND huyện Minh Long theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
725/QĐ-UBND 29/04/2016 Phê duyệt danh sách cán bộ thuộc khối nhà nước nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
724/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc bổ sung danh sách đối tượng tinh giản biên chế năm 2016 của UBND huyện Ba Tơ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
723/QĐ-UBND 29/04/2016 Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện (giai đoạn 2016 – 2021) của tỉnh Quảng Ngãi
58/BC-UBND 29/04/2016 Thuyết minh kết quả thống kê đất đai năm 2015
2069/UBND-CNXD 29/04/2016 V/v điều chỉnh, bổ sung công trình Khu tái định cư Điền Trang (mở rộng), xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (giai đoạn 2) phục vụ GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi
2068/UBND-CNXD 29/04/2016 V/v điều chỉnh, bổ sung công trình Khu tái định cư Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (giai đoạn 2) phục vụ GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi