Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (146) Quyết định QPPL (296) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (2028)
Tờ trình (613) Quyết định UBND (2511) Chỉ thị (121) Báo cáo (1518)
Văn bản khác (1109) Quyết định Chủ tịch (14403) Công văn (31618)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4443/UBND-KT 25/07/2017 V/v khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017 hoatoc
4439/UBND-TH 25/07/2017 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 01/01/2017 đến ngày 24/7/2017
4438/UBND-KT 25/07/2017 V/v tiếp tục triển khai cơ chế quản lý đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá
4435/UBND-NNTN 25/07/2017 V/v quản lý, sử dụng đối với diện tích đất đang còn vướng mắc về quyền sử dụng đất
4434/UBND-KGVX 25/07/2017 V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ nâng cấp, mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết
4429/UBND-KGVX 25/07/2017 V/v tổ chức học tập kinh nghiệm quản lý Di sản thế giới tại các tỉnh miền Trung và Phía Bắc
4426/UBND-TH 25/07/2017 V/v xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
4420/UBND-NC 25/07/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Khóa XII – kỳ họp thứ 6
4418/UBND-NNTN 25/07/2017 V/v thuê đất để kinh doanh dịch vụ, phục vụ khách du lịch tại khu vực Hang Câu, huyện Lý Sơn
4417/UBND-KT 25/07/2017 V/v khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh
4416/UBND-NNTN 25/07/2017 V/v thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các ông Hồ Văn Dũng và Hồ Văn Núi tại thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng
4415/UBND-NNTN 25/07/2017 V/v xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các trường hợp được miễn tiền thuê đất
4414/UBND-NNTN 25/07/2017 V/v đề nghị giải quyết đất tại Bưu điện huyện Sơn Hà
4413/UBND-NNTN 25/07/2017 V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Trà Bồng, huyện Bình Sơn để xây dựng các trụ sở làm việc của Viettel
4412/UBND-NNTN 25/07/2017 V/v chưa ban hành văn bản Quy định thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4411/UBND-CNXD 25/07/2017 V/v liên quan đến việc khảo sát, lập hồ sơ, thủ tục khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đối với Công ty cổ phần Xây dựng Minh Anh
4410/UBND-CNXD 25/07/2017 V/v áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất tại xã Bình Trị và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn trong năm 2017
4409/UBND-NC 25/07/2017 V/v tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua, bán người 6 tháng đầu năm 2017 hoatoc
4407/UBND-CNXD 25/07/2017 V/v xác định diện tích đất rừng phòng hộ bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Đăkđrinh 2
4406/UBND-NNTN 25/07/2017 V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản hoatoc
4405/UBND-NNTN 24/07/2017 V/v bổ sung vị trí đấu nối đường vào Trung tâm kinh doanh và sửa chữa, bảo hành ô tô Trung Nam với QL.24B tại lý trình Km19 (T), tỉnh Quảng Ngãi
4404/UBND-CNXD 24/07/2017 V/v giá đất thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư phía Bắc Đồng Gốc Gáo, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh để phục vụ tái định cư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Sơn Tịnh
4403/UBND-TH 24/07/2017 V/v thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
4402/UBND-KT 24/07/2017 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 hoatoc
4401/UBND-KGVX 24/07/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND và số 41/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi
4400/UBND-NNTN 24/07/2017 V/v nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
4399/UBND-NNTN 24/07/2017 V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh
4398/UBND-NNTN 24/07/2017 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại
4397/UBND-KGVX 24/07/2017 V/v tham mưu thu hồi chi phí đào tạo học sinh cử tuyển đối với bà Đinh Thị Hằng
234/TB-UBND 24/07/2017 Về việc thay đổi thời gian họp hoatoc