Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định QPPL (93) Chỉ thị QPPL (17) Thông báo (979) Tờ trình (114)
Quyết định UBND (659) Chỉ thị (75) Báo cáo (724) Văn bản khác (178)
Quyết định Chủ tịch (7134) Công văn (11959)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81/TTr-UBND 24/07/2014 Về việc đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 – 2016
39/2014/QĐ-UBND 24/07/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
3162/UBND-KTTH 24/07/2014 V/v hỗ trợ vốn đối ứng ODA từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW năm 2015
3161/UBND-VX 24/07/2014 V/v tạo điều kiện lắp đặt thiết bị phục vụ tổ chức Chương trình “Trường Sa - Hoàng Sa tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” lần 2 tại tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
3160/UBND-CNXD 24/07/2014 V/v tham gia ý kiến đối với văn bản của Bộ Giao thông vận tải
3159/UBND-VX 24/07/2014 V/v truy thu, hoàn trả ngân sách tiền phụ cấp chi không đúng quy định Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ
3158/UBND-NNTN 24/07/2014 V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu hoatoc
3157/UBND-NNTN 24/07/2014 V/v bãi bỏ một phần nội dung của tiết a, điểm 7, Công văn số 2901/UBND-NNTN ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai một số nội dung quản lý đất đai của Luật Đất đai năm 2013 hoatoc
298/QĐ-UBND 24/07/2014 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Phổ Châu đang quản lý, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi để xây dựng Khu tái định cư Tấn Lộc, xã Phổ Châu (phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1, đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125, tỉnh Quảng Ngãi)
156/BC-UBND 24/07/2014 Về việc hỗ trợ chi phí thuê tàu cao tốc vận chuyển cấp cứu bệnh nhân vào đất liền cho đối tượng chính sách và đối tượng thuộc diện hộ nghèo, huyện Lý Sơn
38/2014/QĐ-UBND 23/07/2014 Ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
37/2014/QĐ-UBND 23/07/2014 Ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
3156/UBND-NNTN 23/07/2014 V/v tham dự họp trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hoatoc
3155/UBND-KTTH 23/07/2014 V/v làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư năm 2015 hoatoc
3154/UBND-NNTN 23/07/2014 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
3153/UBND-NNTN 23/07/2014 V/v rà soát kế hoạch phòng, chống dịch lở mồm, long móng trên địa bàn tỉnh
3152/UBND-CNXD 23/07/2014 V/v đăng ký kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2015 cho dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
3150/UBND-VX 23/07/2014 V/v tiếp nhận hồ sơ và bằng tốt nghiệp của sinh viên hệ cử tuyển
3149/UBND-VX 23/07/2014 V/v tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Thông báo số 649/TB-BYT ngày 27/6/2014
3148/UBND-VX 23/07/2014 V/v thành lập Ban Quản lý dự án phòng, chống sốt rét do Quỹ Toàn cầu tài trợ
3147/UBND-NNTN 23/07/2014 V/v giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Tô Lâm
3146/UBND-ĐNMN 23/07/2014 V/v triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hoatoc
3145/UBND-ĐNMN 23/07/2014 V/v rà soát và thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
3144/UBND-CNXD 23/07/2014 V/v đính chính Thông báo số 201/TB-UBND ngày 18/7/2014
3143/UBND-NNTN 23/07/2014 V/v bổ sung phần diện tích mở rộng Bến xe Chín Nghĩa vào quy hoạch sử dụng đất tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
3142/UBND-NC 23/07/2014 V/v chỉ đạo xử lý nội dung liên quan đến khiếu nại của các ông: Phạm Văn Quận, Phạm Sơn, Nguyễn Huy, Võ Tặc
3141/UBND-CNXD 23/07/2014 V/v phối hợp triển khai thực hiện ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Thông báo số 105-TB/BTGTU ngày 16/7/2014
3140/UBND-VX 23/07/2014 V/v bổ sung kinh phí phục vụ tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh
3139/UBND-KTTH 23/07/2014 V/v giải quyết kinh phí cho các cơ quan, đơn vị từ nguồn kinh phí tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 29/4/2014
3138/UBND-KTTH 23/07/2014 V/v tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp