Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định QPPL (107) Chỉ thị QPPL (17) Thông báo (1059) Tờ trình (129)
Quyết định UBND (751) Chỉ thị (80) Báo cáo (800) Văn bản khác (238)
Quyết định Chủ tịch (7544) Công văn (13480)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4834/UBND-VX 20/10/2014 V/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014
4833/UBND-NNTN 20/10/2014 Về việc kiểm tra việc khai thác đá tại thôn Nhơn Hòa, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn
4831/UBND-NNTN 20/10/2014 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản
4830/UBND-KTTH 20/10/2014 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014; xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015
4829/UBND-ĐNMN 20/10/2014 V/v sử dụng vốn đối ứng dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh, huyện
4828/UBND-NC 20/10/2014 V/v chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường
292/TB-UBND 20/10/2014 V/v hoãn cuộc họp nghe báo cáo về phương án nạo vét, chỉnh trị sông Trà Khúc, tạo quỹ đất sạch để phát triển đô thị hai bên bờ sông Trà Khúc hoatoc
291/TB-UBND 20/10/2014 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan tại cuộc họp về kế hoạch phân bổ vốn năm 2015 của Chương trình 30a/CP và phân khai vốn sự nghiệp năm 2014 của Chương trình định canh định cư từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương hoatoc
1521/QĐ-UBND 20/10/2014 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng (đợt 1) gồm chi phí đầu tư hoàn thành các gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18a, 19a, 19b
07/BCĐ 20/10/2014 V/v xây dựng báo cáo tham luận tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II tỉnh Quảng Ngãi
4827/UBND-ĐNMN 17/10/2014 V/v kiểm tra thực tế xe ô tô do Cơ quan Phát triển Quốc tế Austraylia tặng tỉnh Quảng Ngãi
4826/UBND-ĐNMN 17/10/2014 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài
4825/UBND-CNXD 17/10/2014 V/v gia hạn thời gian nộp tiền phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 24/QĐ-XPHC ngày 18/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh
4824/UBND-NNTN 17/10/2014 V/v ứng trước dự toán ngân sách tỉnh năm 2015 để thực hiện các hạng mục sử dụng vốn kết dư Dự án Khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ tại tỉnh Quảng Ngãi
4823/UBND-NNTN 17/10/2014 V/v giải trình việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư dự án Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ hoatoc
4822/UBND-CNXD 17/10/2014 V/v tham mưu việc bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp hậu cần nghề cá tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
4821/UBND-CNXD 17/10/2014 V/v thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi
4820/UBND-CNXD 17/10/2014 V/v thực hiện quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg
4819/UBND-ĐNMN 17/10/2014 V/v hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
4818/UBND-ĐNMN 17/10/2014 Về hoạt động của tổ chức WiFi/Đức
4817/UBND-ĐNMN 17/10/2014 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
4816/UBND-CNXD 17/10/2014 V/v hỗ trợ kinh phí phục vụ Lễ khánh thành dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm
4815/UBND-NC 17/10/2014 Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh
4814/UBND-KTTH 17/10/2014 V/v báo cáo tình hình trang bị, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước
4813/UBND-KTTH 17/10/2014 V/v nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái tại đảo Lý Sơn
4812/UBND-VX 17/10/2014 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1862/QÐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
4811/UBND-VX 17/10/2014 V/v đầu tư xây dựng Dự án Khu lưu niệm Bác Phạm Văn Ðồng (giai đoạn 2)
4810/UBND-VX 17/10/2014 V/v tạm ứng ngân sách năm 2014 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
4809/UBND-VX 17/10/2014 V/v phối hợp tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Tổ quốc nơi đầu sóng”
4808/UBND-NNTN 17/10/2014 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý